Konto oszczędnościowe i lokaty bankowe – stwórz swój własny tandem


Skoro spotkaliśmy się na tej stronie, myślę, że jesteś świadom roli oszczędzania w zapewnieniu finansowej niezależności w przyszłości, ale stale szukasz możliwości prostego i mądrego sposobu oszczędzania (jeśli jeszcze nie rozpocząłeś swojej przygody z oszczędzaniem zachęcam do zapoznania się z wcześniejszym wpisem: W jaki sposób nie wydać wszystkiego, czyli jak zaoszczędzić?).

Oszczędzanie to pierwszy krok do zwiększenia niezależności finansowej. Zdajesz sobie pewnie sprawę, że nie wystarczy jedynie wydawać mniej niż zarabiamy, ale przede wszystkim zaoszczędzone pieniądze oddzielić od środków przeznaczonych na bieżące potrzeby budżetowe. Tylko w ten sposób możemy uchronić je przed możliwością spożytkowania ich w innym celu.

Jak to najwygodniej zrobić i podzielić dochód na różne części?

Odłożyć na osobne konto lub jeśli jest taka potrzeba (różne cele oszczędnościowe) kilka kont, które możemy specjalnie nazwać, w zależności od przeznaczenia środków. W chwili obecnej można znaleźć banki proponujące bezpłatne rozwiązania tego typu złożone zarówno z nieoprocentowanych rachunków bankowych, jak i oprocentowanych kont oszczędnościowych (jeśli chcesz podejrzeć moje rozwiązania, zaglądnij do zakładki Stosowane Rozwiązania). Zaletą takich kont jest:

  • brak wymaganej kwoty wpłaty. Brak określonego minimum wpłaty powoduje możliwość oszczędzania już od pierwszej złotówki (ba od pierwszego grosza), co jest genialnym rozwiązaniem w przypadku niewielkich lub zmiennych zarobków. Z drugiej strony nie mamy określonego górnego limitu wpłat, czyli (w przeciwieństwie do lokaty) zawsze możemy dopłacać dodatkowe oszczędności niezależnie od dnia miesiąca.
  • możliwość przelewania oszczędności w różnym terminie i z różnych rachunków bankowych. Opcja ta szczególnie przydatna jest w gospodarstwach domowych, w których osoby, prowadząc osobne rachunki bankowe, wspólnie zbierają oszczędności.
  • łatwa dostępność rozwiązania. Możliwość założenia dodatkowego rachunku bankowego oferowana jest zazwyczaj w większości instytucji bankowych i nie zawsze wiąże się ona z dodatkowymi opłatami.
  • ochrona (chociaż częściowa) przed inflacją, w przypadku atrakcyjnie oprocentowanych kont oszczędnościowych.

Jednak, pamiętaj, że założenie dodatkowych kont oszczędnościowych to jedno z wielu rozwiązań. Innym rozwiązaniem wydaje się zorganizowanie kilku skarbonek: puszek, kartoników, kopert, portfeli, skrytek…, które równie skutecznie mogą zastąpić nam konta bankowe. Minusami tego rozwiązania są: konieczność zabezpieczenia fizycznej gotówki przed kradzieżą, łatwość dostępu do zaoszczędzonej gotówki (ryzyko podebrania pieniędzy na inne „ważne” cele), czy też realna utrata wartości pieniądza (z biegiem czasu mniejsza siła nabywcza w okresach inflacji).

Już jest dobrze. Odłożyliśmy pewną kwotę zarobionych pieniędzy i oddzieliliśmy ją od comiesięcznych wydatków. Jednak jest to dopiero początek na drodze do ich zabezpieczania. Co zrobić, aby stworzyć prosty i przyjemny plan? Aby minimalizowanie bieżących potrzeb nie było tylko wyrzeczeniem, ale i drogą do finansowej niezależności w przyszłości?

Przede wszystkim zróbmy wszystko, aby nawet niewielkie, zaoszczędzone kwoty nie traciły na wartości, a może i od pierwszego dnia zwiększały swoją siłę nabywczą. Dlatego jak tylko uda nam się uzbierać okrągłą sumę (dla jednych będzie to tysiąc, innych 10 tysięcy lub więcej) starajmy się znaleźć dla nich lepiej oprocentowany instrument niż zwykłe, nie przynoszące zysków, konto bankowe. Po prostu lokujmy je w rozwiązania z oprocentowaniem większym niż otaczająca nas inflacja, pamiętając równocześnie o minimalizowaniu ryzyka. W tym celu możemy wykorzystać instrumenty zabezpieczone takie jak lokaty (gwarancja BFG), czy obligacje skarbu państwa (gwarancja państwa). Pamiętajmy, że mówiąc o oszczędzaniu, cały czas powinniśmy mieć na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo. Właśnie dlatego celowo nie wymieniam tu instrumentów finansowych o większym ryzyku, ale i zarazem z większą możliwością zwrotu kapitału (elementy te pozostawmy w celu pomnażania swojego kapitału).

Lokata

To porozumienie pomiędzy instytucją finansową a klientem dotyczące lokowania środków pieniężnych na pewien czas. W wyniku tej umowy klient zobowiązuje się powierzyć kapitał instytucji finansowej w celu osiągnięcia określonych korzyści. Po zakończeniu terminu umowy bank zobowiązuje się zwrócić powierzony kapitał wraz z odsetkami.

Charakterystyczne cechy lokat:

  • okres lokaty i jej przedłużenie: na określony czas, nieodnawialne lub odnawialne. W przypadku tych drugich warto zwrócić uwagę, na jakich warunkach lokata zostanie odnowiona, aby uniknąć utrzymywania depozytu poniżej progu opłacalności (zysk z lokaty poniżej poziomu inflacji). Zazwyczaj są to warunki standardowe, które przeważnie zdecydowanie odbiegają od średniego oprocentowania lokat na rynku. W takiej sytuacji warto rozważyć zerwanie odnowionej umowy i przeniesienie środków na lepiej oprocentowany produkt depozytowy.
  • oprocentowane: ze stałym oprocentowaniem lub zmiennym (przykładowo uzależnionym od stopy procentowej). W przypadku wzrostu stóp procentowych lub rosnącej inflacji, warto zastanowić się nad lokatą o zmiennym oprocentowaniu, co powinno lepiej chronić nasze oszczędności. Odwrotną sytuację mamy w czasie obniżania stóp procentowych, kiedy to warto rozważyć ofertę lokat na relatywnie długi okres z wysokim oprocentowaniem.
  • kapitalizacja odsetek, przykładowo: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie, a może jeszcze inny okres? Im częściej następuje kapitalizacja, a odsetki są dopisywane do kapitału lokaty, tym większe odsetki generowane są w kolejnych okresach rozliczeniowych. Idealnym rozwiązaniem byłoby założenie lokaty jednodniowej z możliwie wysokim oprocentowaniem.

Obligacje skarbowe

To papiery wartościowe emitowane przez dłużnika w celu pozyskania finansowania. W wyniku tej umowy emitent zobowiązuje się do spełnienia zdefiniowanego świadczenia, co zazwyczaj oznacza wykup obligacji (zwrot dla obligatariusza kapitału oraz odsetek, czyli dodatkowej opłaty za ryzyko). Obligacje mogą być zabezpieczone lub nie, dlatego w celach ochrony kapitału warto wybierać papiery zabezpieczone, emitowane przez wiarygodne instytucje. Bardzo dobrym przykładem są tutaj Obligacje Skarbu Państwa. Dla zainteresowanych, bieżącą ofertę i rodzaje obligacji skarbowych można znaleźć na stronie obligacjeskarbowe.pl, a ich zakupu możemy dokonywać zarówno przez internet, telefon lub placówce PKO Bank Polski i punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego PKO BP.

Przypomnę jeszcze raz, że ani lokaty, ani obligacje nie są drogą do pomnażania kapitału i nie gwarantują one bezwarunkowego zysku (pomimo niskiego poziomu ryzyka). Rozwiązania te można natomiast z powodzeniem stosować w celu utrzymania siły nabywczej oszczędzonych pieniędzy (w tym funduszu bezpieczeństwa). Możemy je nazwać bezpieczniejszymi ślimakami, które powoli podążają w obranym celu. Właśnie dlatego nie powinniśmy oczekiwać od nich nadzwyczajnych zysków, lecz systematycznego spełniania podstawowego zadania: ochrony kapitału przy możliwie niskim ryzyku, które ograniczone jest poprzez gwarancje.

Warto pamiętać, że zysk lub stratę z danej transakcji finansowej powinniśmy określać zawsze po jej zakończeniu, jednak szacując przyszłe przychody z lokat i obligacji warto pamiętać o podatku od zysków kapitałowych tzw. „podatek Belki”. Pobierany jest on zawsze przy wypłacie odsetek i odprowadzany przez bank. Ciekawym rozwiązaniem w celu jego uniknięcia lub odroczenia są zyski wygenerowane przy transakcjach na otwartych kontach emerytalnych typu IKE lub IKZE. Natomiast o tym już niebawem przy omawianiu planu emerytalnego.

Przedstawiony powyżej tandem to jedynie przykład jak można połączyć już istniejące rozwiązania w celu sformułowania prostego systemu oszczędzania. Nie stanowi on rekomendacji, a powinien być jedynie inspiracją podczas upraszczania własnego przepływu finansów.


Adnotacja: Pamiętaj: Informacje przedstawione na blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Podziel się wpisem z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *